دسته: پیشینه | Background

از کجا اومدین؟ چرا ماجراجو شدین؟ قبل از اون چه‌کاره بودین؟ جواب این سوال‌ها و خیلیای دیگه تو بک‌گراند کاراکتر شماست

از کجا اومدین؟ چرا ماجراجو شدین؟ قبل از اون چه‌کاره بودین؟ جواب این سوال‌ها و خیلیای دیگه تو بک‌گراند کاراکتر شماست