کتاب آموزش Dungeons & Dragons به فارسی

ترجمه Player's Handbook آموزش Dungeons & Dragons Yadollah's Guide to D&D

کتاب آموزش Dungeons & Dragons به فارسی Yadollah's Guide to D&D

دانلود کتاب Yadollah’s Guide to D&D

ترجمه Player’s Handbook

آموزش بازی نقش‌آفرینی Dungeons & Dragons یا D&D به زبان فارسی، طبق کتاب‌های اصلی بازی:

  • Player’s Handbook و 5e Basic Rules (قوانین، اسپل‌ها و متن اصلی کتاب)
  • Xanatha’s Guide to Everything، Sword Coast Adventure Guide، Tasha’s Cauldron of Everything، Mordenkainen’s Tome of Foes و Fizban’s Treasury of Dragons (تعداد زیادی از ساب‌کلس‌ها، فیت‌ها و کلس آرتیفیسر)

تمامی منابع، رسمی و منتشر شده توسط تیم سازنده بازی (Wizards of the Coast) می‌باشند.

روش پیشنهادی یادگیری دانجنز اند درگونز

آموزش بازی اژدهایان و سیاه‌چاله‌ها یا Dungeons & Dragons

با خوندن این کتاب از «الف» تا «ی» بازی جذاب دی اند دی رو یاد می‌گیری