کتاب‌های نسخه پنجم دانجنز اند دراگونز

کتاب‌های اصلی

Player's Handbook
Player's Handbook

کتاب اصلی قوانین بازی D&D

Dungeon Master's Guide
Dungeon Master's Guide

راهنمای دانجن مسترها

Monster Manual
Monster Manual

منبع اصلی هیولاهای بازی

ترجمه فارسی

Yadollah's Guide to D&D

Yadollah's Guide to D&D

آموزش بازی نقش‌آفرینی Dungeons & Dragons یا D&D به زبان فارسی، طبق کتاب‌های اصلی بازی: Player’s Handbook و 5e Basic Rules (قوانین، اسپل‌ها و متن اصلی کتاب) Xanatha’s Guide to Everything، Sword Coast Adventure Guide، Tasha’s Cauldron of Everything، Mordenkainen’s Tome of Foes و Fizban’s Treasury of Dragons (تعداد زیادی از ساب‌کلس‌ها، فیت‌ها و کلس آرتیفیسر) تمامی منابع، رسمی و منتشر شده توسط تیم سازنده بازی (Wizards of the Coast) می‌باشند.

گسترش قوانین

Xanathar's Guide to Everything
Xanathar's Guide to Everything

اولین کتاب گسترش‌ دهنده قوانین بازی

Tasha's Cauldron of Everything
Tasha's Cauldron of Everything

دومین کتاب گسترش‌ دهنده قوانین بازی

Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse
Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse

گسترش‌دهنده هیولاها و نژادهای بازی

ماژول

Lost Mine of Phandelver
Lost Mine of Phandelver

یک ماجراجویی برای کاراکترهای لول 1 تا 5. این ماژول برای اشخاصی که قصد شروع بازی را دارند پیشنهاد می‌شود.